Загадка А В С Д


как найти числовые показатели если всё в процентах?

Есть вариант задачи на русском языке?

1 лайк

ищу я

1 лайк

Есептің шартың оқып отырсақ, қара түсті С затты газбен қыздырған кезде, қызыл түсті Д затына айналады, ал С заттың массалық құрамасының 80 пайызы Д заты құрайды екен, егер біз С затты оксид деп алсақ, СuO шығады (түсі қара), cонымен қыздырған кезде Сu(түсі қызыл) шығады, қалғаның өзің шығарып көр

10 лайков

осы жерден тоқтап ем өзім

1 лайк

СuO қаңдай газдармен қыздырған кезде, Cu шығады?

Бірінші 80%пен мыс туралы болжамды дәлелдейсіз. Екінші 80%: х және 0,8х қоспалардың тығыздығын немесе молярдық массасын белгілесіз.

8 лайков